Çimento, kalsiyum oksitçe zengin bileşiklerin kompleks bir karışımı olup su ile reaksiyona girdiğinde sert bir yapı oluşturur. Çimentonun ana reaktif bileşenleri olan, kalsiyum disilikat, kalsiyum trisilikat ve trikalsiyum aluminat (klinker), farinin döner fırında yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve ani soğutulması sonucunda elde edilir. Farini oluşturan hammaddelerin homojen karışımı ve ince öğütülmesi prosesin en önemli safhalarından biridir.
ÇİMENTO ÜRETİMİ
Demir Çelik Sanayi   I    Çimento Sanayi   I    Kireç Sanayi    I    Cam Sanayi    I    Diğer