Günümüzde çelik üretiminde iki temel endüstriyel yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntemde, demir cevheri ve kok kömürü kullanılarak yüksek fırınlarda elde edilen sıvı pik demir konverterlerde (BOF) oksijenle çeliğe dönüştürülmektedir. İkincisinde ise hurda ve/veya sünger demir elektrik ark ocaklarında (EAO) ergitilerek çelik üretilmektedir. SÖRMAŞ her iki yöntemde de çelik üreticilerinin vazgeçilmez gereksinimi olan kaliteli ve güvenilir refrakter malzemeleri üretmektedir.
Demir Çelik Sanayi   I    Çimento Sanayi   I    Kireç Sanayi    I    Cam Sanayi    I    Diğer